Bash If-Else Заява з прыкладамі

Заявы if-else у сцэнарыях bash падобныя на любыя іншыя мовы праграмавання; гэта метад, які дазваляе праграме прымаць рашэнні.

У if-else выказванні, выкананне блока выказвання прымаецца на падставе выніку if стан.Сінтаксіс выказвання Bash If-Else

Сінтаксіс if-else Заява ў bash:


if [condition] then
//if block code else // else block code fi

Калі ўмова ацэньваецца як true, if блок-код выконваецца, і калі ўмова ацэньваецца ў false тады else блок-код выконваецца.

нататка:Блок if толькі выконваецца, калі ўмова ацэньваецца як праўда .
Аператар else і блок кода else неабавязковыя.

Мы павінны скончыць if заява з fi ключавое слова.
Умоўныя параўнанні

Выраз, які выкарыстоўваецца ўмоўнай канструкцыяй, павінен быць ацэнены як true альбо false. Выраз можа быць адным радком альбо зменнай.

  • менш, чым - пазначаецца: $a -lt $b альбо $a < $b
  • больш, чым - пазначаецца: $a -gt $b альбо $a > $b
  • менш або роўна - пазначаецца: $a -le $b альбо $a <= $b
  • большая або роўная - пазначаецца: $a -ge $b альбо $a >= $b
  • роўна - пазначаецца: $a -eq $b альбо $a == $b
  • не роўны - пазначаецца: $a -ne $b альбо $a != $b

Лагічныя аператары

Выраз у межах if выказванне таксама можа быць лагічным спалучэннем некалькіх параўнанняў.

Лагічныя аператары:

  • лагічны і - пазначаецца $a AND $b альбо $a && $b ацэньвае ў true калі абедзве зменныя або выказванні адпавядаюць рэчаіснасці.
  • лагічны альбо - пазначаецца $a OR $b альбо $a || $b ацэньвае ў true калі адна са зменных або выказванняў праўдзівая.
нататка:Пры выкарыстанні лагічных аператараў умоўныя выразы павінны быць акружаны падвойнымі дужкамі [[]].

Напрыклад:


#!/bin/bash first_name='John' last_name='Doe' if [[ $first_name = 'John' && $last_name = 'Doe' ]] then echo 'hello John Doe' fi

Баш, калі прыклад

if выказванне - простая ўмоўная заява. Калі ўмова ў межах if[] ацэньвае ў true тады if код кода выконваецца.

Прыклад:

#!/bin/bash read -p 'Enter a number: ' mynumber if [ $mynumber -gt 10 ] then
echo 'The number you entered is greater than 10' fi
нататка:У прыведзеным вышэй прыкладзе, калі мы ўводзім лік, меншы за 10, нічога не друкуецца.

Прыклад Bash if-else

Калі вынік if умова false тады код у else блок выконваецца пры ўмове, што ён ёсць.

Напрыклад:


#!/bin/bash read -p 'Enter a number: ' mynumber if [ $mynumber -gt 10 ] then
echo 'The number you entered is greater than 10' else
echo 'The number you entered is less than 10' fi


Прыклад Bash if-elif-else

elif (у адваротным выпадку калі) выкарыстоўваецца, калі ёсць некалькі if ўмовы.

Напрыклад:

#!/bin/bash read -p 'Enter your exam grade: ' grade if [ $grade -ge 80 ] then
echo 'You got A' elif [ $grade -ge 70 ] then
echo 'You got B' elif [ $grade -ge 60 ] then
echo 'You got C' else
echo 'Fail' fi


Баш укладзены, калі прыклад

Мы таксама можам укласці if заявы.

Напрыклад:


#!/bin/bash read -p 'Enter value of a :' a read -p 'Enter value of b :' b read -p 'Enter value of c :' c if [ $a -gt $b ] then
if [ $a -gt $c ]
then
echo 'a is greatest'
else
echo 'c is greatest'
fi else
if [ $b -gt $c ]
then
echo 'b is greatest'
else echo 'c is greatest'
fi fi